גל בן אור על הקונגרס הבינלאומי למורים לטכניקת אלכסנדר באירלנד // נראה שהקונגרס היה אירוע מרומם נפש, מחייה, ואולי אפילו מכונן עבור המשתתפים בו. הם חזרו אופטימיים מתמיד ושופעי חיוכים. היה מה לשמוע והיה למי להשמיע, ונראה שיש לאן להתקדם. אז מה, אם כן, היה שם? את מי ואת מה פגשו? מה מקור האופטימיות? והאם...