כותלי ביתי / אברהם שלונסקי

כותלי ביתי אינם כחיץ לי,
ביני לבין עולם.
יש חסד הצמיחה,
המקשיבה אך פנימה.
כי המקשיב לכל אינו שומע כלום.
רק המחריש המולותיו לשמע הדממה
שומע את הכול ואת כולם.

כותלי ביתי אינם כחיץ לי
ביני ובין עולם.
הם עצימת עיניו של הרואה
דבר עד תום;
כי הרואה הכול אינו רואה מאומה.
רק הצופה אל האחד – ואין-בלתי
זוכה לראות את הדברים
כולם.

כותלי ביתי אינם כחיץ לי
ביני ובין עולם.
הם סוד ההתגלות לומר
באין מכלים,
כי הדובר בשער אינו דובר לאיש
רק המסיח עם נפשו מסיח
עם כולם.
כותלי ביתי אינם כחיץ לי
ביני ובין עולם.

 

1515 001aa11שש