תיאור מקרה // במדור זה יוצגו מקרים באופן מורחב ומובנה על מנת לשתף את קהילת המורים במתחולל בקליניקה. וכן לאפשר לקהל הרחב הבנה עמוקה יותר של תהליכי הלימוד הפרטניים.

מטבע הדברים, עשייה כזו מעלה סוגיות אתיות ומערכתיות שונות.

ואלו הקווים והרעיונות המנחים את עבודתנו.

  •  נדאג לשמור על חיסיון תלמידינו ונמנע מפרטים מזהים.
  •  נדאג לשמור את פרטיי המורים המספרים במערכת, כדי שלא יתאפשר זיהוי התלמידים דרך אזור המגורים של המורה.
  •  נציע הדרכה בכתיבה למורים המתקשים בכך.
  •  לא נשתמש בכל זה כחלון ראווה המציג רק את הטוב והיפה באופן חלקי ומלאכותי. להפך, ננסה לגעת באמת של הדברים, ומתוכם לשתף בצדדים המהותיים בעבודתנו. כי אפשר ללמוד מהצלחות ואפשר גם ללמוד מכישלונות.
  •  נדגיש את התהליך כדי לאפשר לתוצאות לדבר בעד עצמן.
  •  נשאף לצור טקסטים כנים שייתנו השראה לאנשים נוספים לשתף, מצד אחד, ולהגיע ולקבל שיעורים בטכניקה, מצד שני.
  •  שהרי יש לנו כל כך הרבה מה להציע!