IMG_5269

הסמכה: הקורס הירושלמי להכשרת מורים לטכניקת אלכסנדר בניהולו של מר שמואל נלקן, 2007.

התארגנות: חברה בארגון מורי טכניקת אלכסנדר בישראל.

אחר: תואר מחקרי ותעודת הוראה באנתרופולוגיה חברתית.

תרומה לקהילה: חברה בוועד עמותת ארגון מורי טכניקת אלכסנדר.

מוטו: לקדם את השינוי, לאהוב את המינורי, להאמין בכוח האדיר של הטכניקה.

כסא אהוב: כיסא של פעם – פשוט, רגיל, ישן, מעץ, עם מסעד לגב ומושב מרופד, שהוא כבר קצת מרופט… כזה שמזכיר את הבית של סבא וסבתא.

קבלת קהל: בירושלים, המושבה הגרמנית. עדיפות לשעות הבוקר, ימים א'-ה'.
שפות: מלמדת אלכסנדר גם באנגלית ובספרדית
קשר: 054-7718624, 02-5671878,
dburns@012.net.il