DSCF7981

דיוקן // מישה מגידוב.

יצאנו לפגוש את מישה מגידוב בביתו שבזכרון יעקב. מה ידענו עליו? שהוא בעל חזות מרשימה, שהיה בפלמ"ח, שהיה נהג ב'אגד', שהוא מוותיקי המורים, מדור המייסדים ממש. ידענו שהוא נושא בצניעות ובאדיקות את מורשת מקדונלד ברמ"ח אבריו ובשס"ה גידיו, לא סר ממנה ימין או שמאל. ידענו גם שאת מעמדו ביסס בעיקר בשנותיו באנגליה, שם פתח כיתה גדולה וניהל קורס משגשג להכשרת מורים לטכניקה, ולאחרונה גם נודע לנו, שהוא הוא שייסד את המחלקה לטכניקת אלכסנדר ב-royal academy of music בלונדון. 

מישה מגידוב, שהשנה יימלאו לו 85, עדיין איש מרשים. פגשנו אדם נעים הליכות, איש מתון, עדין, אלגנטי. מתנסח בשטף. כן, הוא עדיין מלמד, אם כי באופן טבעי הוא לא מרבה בכך, ומרגיש קרוב לקהילת המורים. 

בשיחה אתו הוא מספר על הדרך הארוכה ורבת הפניות שעשה משנות החמישים, השנים שאחרי מלחמת השחרור, אז היה ילד חוץ בקיבוץ גבע, חקלאי ללא מקצוע, עד לנסיעה הראשונה לבד ללונדון ב-60', שם חבר לכיתת הישראלים המיתולוגית של מקדונלד, לזאב תדמור, לנלי בן אור, לנועם רנן, לשושנה ולריקה כהן. ועד לנסיעה השנייה שנים מאוחר יותר, הפעם כמורה, ולהצלחה שהאירה פנים, ושהשאירה אותו שם עשרים וחמש שנים. ועד לחזרה ארצה לפני עשר שנים בנסיבות המצערות של מחלת אשתו יהודית.

משנתו האלכסנדרינית, ממש כמו מהות הטכניקה עצמה, מפליאה וקורנת בפשטותה הבהירה, החפה מכל קלישאה או בנאליה. הסוד, לדבריו, טמון בפשטות ההסבר. אל לו לתלמיד לנסות להבין את המעורפל והעמום, ובתוך כדי כך להסתבך לשווא.
הוא מדבר על זרימת האנרגיה הנצתת על ידי המחשבה וגורמת לפעולה.
Flow of energy triggered by the mind which causes activity.
ועל כוחו של המגע המכוון לחולל שינויי.

…….

הראיון המלא נמצא בשלביי עריכה, ויתפרסם בעתיד. 

 

תמונה 6666)