girls (1)

הסמכה: מאיר עמית, 1999

התארגנות: חברה בארגון המורים.
אחר: תואר B.Sc בוגרת במדעים מדויקים אוניברסיטת תל אביב, השתלמות בהוראת תנועה לגיל הרך – סמינר הקיבוצים, מדריכת פילאטיס מוסמכת.
תרומה לקהילה: הקמתי וערכתי את האתר הרשמי של ארגון מורי טכניקת אלכסנדר בישראל, וארגנתי את הכנסים השנתיים של הארגון לאורך השנים, כי אני רואה בהשתלמויות ובהפרייה ההדדית בין המורים בסיס להתפתחות המקצועית.
האבות המייסדים: השתלמויות העשרה ומיומנות – בלונדון אצל מר וולטר קרינגטון, תלמידו של פ.מ. אלכסנדר.
מוטו: אני מוצאת בעבודה זו שילוב של אמנות ומדע. שילוב של עבודה בחומר תוך הזרמת חיוניות מחודשת ברוח. טכניקת אלכסנדר היא אמנות ומיומנות מעודנת של עבודה במגע באדם האחר. באמנות האלכסנדר אנחנו משפיעים על רגשות יציבים ומאוזנים על ידי איזון והגמשת התנועה מבפנים ומבחוץ.
אני רואה בהוראת הטכניקה ייעוד, גם בהוראה הפרטנית, וגם כמורה בקורס להכשרת מורים של אבי גרניט – בטיפוח דור חדש של מורים צעירים.

כסא אהוב: שרפרף אהוב בצבוע תכלת, שמלווה אותי שנים.

קבלת קהל: מושב אודים, תל אביב
קשר: freeback.co.il