מדור זה יעסוק בתכנים וטקסטים העוסקים בהיבטים הנפשיים של טכניקת אלכסנדר.