AIMG_5499B

 

הסמכה: אורי עשת, 2001

התארגנות: חברה בארגון המורים

אחר: בוגרת המדרשה לאמנות בבית ברל. אמנית ובעלת תעודת הוראה בתחום.

תרומה לקהילה: התנדבתי כמורה לטכניקת אלכסנדר ב"כנפיים", עמותה המאפשרת לאנשים פגועי נפש להתפתח בתחומי אמנות שונים בהם הם מוכשרים. חברת ועד בארגון המורים לטכנקית אלכסנדר

מוטו:  טכניקת אלכסנדר רואה קשר בלתי ניתן להפרדה בין המנטלי, הפיזי והנפשי. הנפלא שבה בעיניי הוא,שבאמצעות לימוד ותרגול פיזי, נוצר גם שיתוף פעולה עם האיכויות הנפשיות והמנטליות. תהליך המוביל את האדם חזרה למרכזו, לעמוד השדרה שלו, להקלה פיזית והתבהרות נפשית.   

קבלת קהל:  תל-אביב
קשר: 0524676196 goldfinger@012.net.il